Wettelijke vermeldingen

Gegevens van het bedrijf

ALT GROUP BENELUX, S.P.R.L / BVBA,

Trade Mart Brussels, Atomiumsquare 1, box 85,

1020 Bruxelles / Brussel

Belgique / België,

RPM Bruxelles / KBO Brussel n°0542.773.495.

 

CV met een kapitaal van 109440 Euro

BTW-nummer: FR 04413027129

SIREN: 413.027.129

Telefoonnummer: 04.73.28.60.00

E-mailadres: webmaster [at] babymoov [point] com

Publicatiedirecteur: Laurent Windenberger,

Communicatiedienst, Webmanager: Romuald Clermont

Persservice: Magali Lapeyre : mlapeyre [at] babymoov.com

 

Inhoud van de website

De informatie die op de website www.babymoov.com staat, wordt regelmatig geactualiseerd. Enerzijds staan niet alle Babymoov producten op deze website. Anderzijds zijn de verkoopwinkels van het merk niet verplicht om alle producten van Babymoov die  op de website getoond worden, te verkopen.. Wendt u tot uw plaatselijke verkoper of vertrouwenswinkel om het volledige gamma producten, modellen en kleuren te ontdekken die in uw  regio beschikbaar zijn. U vindt hun adressen in de rubriek "Waar zijn we?" van deze website.

De foto's en kleuren van de voorgestelde  producten  zijn in geen geval van contractueel bindende aard. Als zich eventueel fouten voordoen, kan Babymoov in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Het auteursrecht van de afgebeelde foto’s is de eigendom van Babymoov, de foto's mogen niet worden gereproduceerd zonder voorgaande toestemming van Babymoov te hebben ontvangen.

 

Persoonlijke gegevens

De ingezamelde informatie maakt het voorwerp uit van een informaticaverwerking dat tot doel heeft de gegevens in  een klantenarchief op te nemen. De bestemmeling van de gegevens is het bedrijf Babymoov. In overeenstemming met de wet “informatica en vrijheid”  van 6 januari 1978 heeft u het recht toegang te krijgen tot informatie die op u betrekking heeft en die te corrigeren. U kunt dit recht  uitoefenen en  vragen dat de informatie die op u betrekking heeft u toegezonden wordt. Stuur daarvoor een brief naar:

Babymoov – ALT Partners

Romuald Clermont, Webmanager - Communicatiedienst

Parc Industriel des Gravanches

16, rue Jacqueline Auriol, 63051 Clermont-Ferrand Cedex 2 France

Tel.: 04 73 28 60 00

E-mail: webmaster [at] babymoov [point] com

 

Intellectueel eigendomsrecht

De website www.babymoov.com is onze eigendom. De volledige of gedeeltelijke reproductie van elementen die deel uitmaken van onze website, met name merken, logo's, teksten en foto's, is strikt verboden. Het reproduceren, distribueren of gebruiken van deze elementen voor met name commerciële doeleinden  kan het voorwerp uitmaken van strafrechtelijke vervolging.

De creatie of het gebruik van hypertext links naar een of meerdere pagina's van de website, of naar een van de elementen daarvan, is verboden zonder voorgaande schriftelijke toestemming van BABYMOOV.

U mag Babymoov en ALT Partners geen schade berokkenen  door het gebruik van Framing (weergave van de website www.babymoov.com in een venster van een website van derden) of van hypertext links, zonder de expliciete  toestemming van het bedrijf Babymoov.

 

Ontwerp en productie van de website:

Périscope Créations

http://www.periscope-creations.com/

8, rue Georges Besse -

63100 Clermont Ferrand -

FRANCE

TEl. 04 73 93 12 12 / Fax. 04 73 93 12 57

 

Host:

Blizz

8, rue Georges Besse 63100 Clermont Ferrand

Tel.: 04 73 294 294

vmonier [at] blizz [point] fr